Обука “Сигурним кораком до хранитељства” – 30.05.2023.

Дана 30.05.2023. године у просторијама Центра за породични смештај и усвојење Суботица одржана је радионица “Губици” у оквиру обуке “Сигурним кораком до хранитељства” за нове кандидате из општине Бачка Топола, Кикинда и Кула.