ОБУКА “МINI PRIDE”

У периоду од 19. до 21. јуна 2019. године одржана је обука „Увод у PRIDE PROGRAM-модел праксе за алтернативну бригу о деци (МINI PRIDE)“ у организацији „FICE SRBIJA“ , Удружење стручњака за подршку деци и породици.
Тродневна обука MINI PRIDE одржала се у Беогаду, а испред Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, присуствовале су Александра Степанов и Јована Гвозденовић. Путем ове обуке имале су прилику да прошире своја знања, која ће моћи да користе у даљем раду.