COVID-19

На основу Инструкције Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, број: 021-01-113/2020-19 од 28.08.2020. године, издаје се

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

До успостављања повољне епидемиолошке ситуације у Републици Србији, а у циљу омогућавања да деца и млади на смештају у установама социјалне заштите и на породичном смештају (хранитељству) похађају школску наставу,  хранитељске породице се обавештавају да је неопходно да:

–        Редовно едукују децу и младе о значају поштовања актуелно важећих мера превенције и заштите.

–        Свакодневно информишу едукују и саветују децу и младе о прописаним условима одласка и боравка у школи и безбедном понашању.

–        Успоставе сарадњу са школама које похађају деца и млади у циљу обезбеђивања адекватне примене заштитиних мера и заштите здравља деце и младих.

–        Успоставе надзор над применом заштитних мера деце и младих при одласку и повратку из школе. 

–        Успоставе обавезно мерење температуре деце и младих при одласку и повратку из школа.

–        Да по повратку из школе успоставе појачан надзор и праћење здравственог стања деце и младих, примене заштитних мера и физичке дистанце у односу на осталу децу и младе и чланове домаћинства.

–        У околностима појаве симптома и сумње на заразу да одмах изоловају дете/младу особу и неодложно контактирају надлежну здравствену службу и саветника за хранитељство.

За све додатне информације, молимо хранитељске породице да контактирају свог саветника за хранитељство.