Добродошли.

Центар за породични смештај и усвојење Суботица

Ова установа покрива Севернобачки, Севернобанатски и Западнобачки управни округ.

ИНФОРМАЦИЈЕ

01.

О Центру

Центар за породични смештај и усвојење у Суботици је основан одлуком Скупштине АП Војводине 20. децембра 2018. године. Ова установа покрива Севернобачки, Севернобанатски и Западнобачки управни округ.

02.

О хранитељству

Хранитељство – породични смештај је организовани облик збрињавања деце која из различитих разлога не могу да живе у својим биолошким породицама и подразумева смештај у другу породицу.

03.

О поступку

Поступак заснивања хранитељства започиње подношењем захтева (слободна форма) центру за социјални рад у општини пребивалишта. Уз захтев се прилаже одговарајућа документација…

04.

О стандарду

Сазнајте више о неопходним условима у погледу простора и опреме у хранитељској породици, бризи о здрављу и исхрани детета, неопходној обући, одећи… Упознајте се са свим појединостима.

FICE Србија

— 01

Подршка реформи хранитељства у Србији

Допринос почетку реалиѕације пројекта и ангажману “FICE Србија” дали су представници Министарства РЗС, Амбасаде Краљевине Холандије, Центар за заштиту одојчади, деце и омладине Београд и НВО ”Familia”.

— 02

Презентација
програма ”ПРАЈД”

Акредитовани програм обуке за хранитељство и усвојење у Србији. ”ПРАЈД” је програм за развој компетентног хранитељства и усвојења. Назив програму су дали сами хранитељи и деца на хранитељству.

Најважније ствари у дечијим животима су сигурност, љубав, прихваћеност и охрабривање.

Б. Милер

Реч директорке

Драгана Килибарда

Значај отварања Центра за породични смештај и усвојење је побољшање квалитета заштите деце без родитељског старања и одраслих лица. Један од циљева ове установе је популарисање хранитељства кроз разне активности.

Најновије Вести