Обука “Сигурним кораком до хранитељства” 22.05.2023.

Дана 22.05.2023. године у просторијама Центра за породични смештај и усвојење Суботица одржана је радионица “Губици” у оквиру обуке “Сигурним кораком до хранитељства” за нове кандидате из општине Суботица и Мали Иђош.