Обука “Сигурним кораком до хранитељства” – 29.05.2023.

Дана 29.05.2023. године у просторијама Центра за породични смештај и усвојење Суботица одржана је радионица “Континуитет живота детета и његов идентитет” у оквиру обуке “Сигурним кораком до хранитељства” за нове кандидате из општине Суботица и Мали Иђош.