Завршена обука „Сигурним кораком до хранитељства“ у Сомбору

Успешно је завршен Програм припреме и обуке будућих хранитеља „Сигурним кораком до хранитељства“ у Сомбору, који је трајао у периоду април-јун 2024. године у организацији Центра за породични смештај и усвојење Суботица.Обуци су присуствовали кандидати за хранитељство са територије општине Сомбор.

Завршена обука „Сигурним кораком до хранитељства“ у Сомбору Read More »

Завршена обука “Сигурним кораком до хранитељства” у Суботици реализована у периоду април- јун 2024. године

Успешно је завршен пролећни циклус Програма припреме и обуке будућих хранитеља “Сигурним кораком до хранитељства” у Центру за породични смештај и усвојење Суботица.Обуци су присуствовали кандидати за хранитељство са територије Града Суботице, општине Мали Иђош и општине Бачка Топола.

Завршена обука “Сигурним кораком до хранитељства” у Суботици реализована у периоду април- јун 2024. године Read More »

Реализована обука “Адолесценција” за јачање компетенција хранитеља у ЦПСУ Суботица

У периоду 23.05.- 24.05.2024. године, у просторијама Центра за породични смештај и усвојење Суботица, саветници за хранитељство Марина Војнић и Немања Башић одржали су обуку на тему “Адолесценција” хранитељима са територије Града Суботице. Циљ обуке је био унапређење знања о специфичностима периода адолесценције, поремећајима у понашању, као и усвајање вештина комункације са децом овог узраста.

Реализована обука “Адолесценција” за јачање компетенција хранитеља у ЦПСУ Суботица Read More »

Стручни скуп, Скупштина Удружења “ФИЦЕ Србија” и Округли сто под називом “Колико је до нас”

Представнице Центра за породични смештај и усвојење Суботица присуствовале су 22.05.2024. Стручном скупу и Скупштини Удружења “ФИЦЕ Србија” и 23.05.2024. Округлом столу под називом “Колико је до нас”. Домаћин ових догађаја било је СОС Дечије село у Краљеву.Годишња скупштина ФИЦЕ Србија и Стручни скуп били су посвећени важним темама алтернативне бриге о деци и младима

Стручни скуп, Скупштина Удружења “ФИЦЕ Србија” и Округли сто под називом “Колико је до нас” Read More »

Одржана обука “Улога хранитеља у социо-емоционалном развоју деце на породичном смештају” у Ловћенцу

Дана 14.05.2024., у Ловћенцу, саветнице за хранитељство Центра за породични смештај и усвојење Суботица одржале су обуку за јачање компетенција хранитеља под називом “Улога хранитеља у социо-емоционалном развоју деце на породичном смештају”. Обука је била намењена хранитељима са територије Општине Мали Иђош. Кроз интерактивну размену искустава из праксе, хранитељи су унапредили постојећа знања и вештине

Одржана обука “Улога хранитеља у социо-емоционалном развоју деце на породичном смештају” у Ловћенцу Read More »