О хранитељству

Хранитељство – породични смештај је организовани облик збрињавања деце која из различитих разлога не могу да живе у својим биолошким породицама и подразумева смештај у другу породицу. Породица као природно окружење за раст и развој сваког детета пружа сигурност и осећај припадања, ствара могућност да дете развија своје способности, усваја знања и вештине, припрема се за живот у заједници и осамостаљује. На жалост, постоје околности када је детету ускраћена могућност да одраста уз своје биолошке родитеље. Хранитељство овој деци пружа могућност да одрастају у породичном окружењу као незаменљивој средини за правилан и складан развој личности.

Коме је намењено хранитељство – породични смештај?

Деци која су доживела трагичан губитак родитеља, која су напуштена, занемарена и злостављана од стране родитеља или њихови родитељи нису у могућности да им пруже адекватну бригу.

Колико дуго деца остају на хранитељству?

Хранитељство је по свом карактеру привремено. Збрињавање може бити краткорочно до разрешења кризне ситуације у природној породици детета или на дужи временски период до осамостаљивања детета.

Шта се очекује од хранитеља?

• Да обезбеђују сигурно окружење за дете како у породици тако и у ширем окружењу;
• Да разумју потребе детета и да га негују, васпитавају и образују;
• Да разумеју утицај губитка и прекида емоционалних веза са којима је суочено дете на његов даљи развој и пружају подршку детету у превладавању губитка;
• Да очувају идентитет детета (лични, породични, верски) кроз подржавање веза између детета и његове биолошке породице;
• Да омогуће детету оспособљавање за самостални живот;
• Да раде у партнерству са стручњацима, имају вештине и поштују правила тимског рада;
• Да штите дете од злостављања и злоупотребе;

Хранитељи имају права на:

• свеобухватне информације о свим питањима значајним за старање о детету;
• одговарајућу стручну помоћ и подршку око бриге о детету;
• да буду информисани о дужини боравка детета и плановима за његову будућност;
• да са дететом оставрују контакте и након престанка породичног смештаја;
• реалну новчану надокнаду за трошкове бриге о детету и свој рад (накнада за рад обухвата и уплаћене доприносе за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, а оставрује се на основу потписаног уговора о хранитељству од тренутка смештаја детета у породицу);

Ко може да се бави хранитељством?

Породица која је отворена и спремна да прихвати бригу о детету без родитељског старања и да му пружи љубав, пажњу и топлину породичног дома.
Неопходно је да је хранитељска породица у оквиру прописане процедуре стекла општу подобност за бављење хранитељством и добила одговарајућу потврду Центра за социјални рад.
Једна продица може да се стара о највише троје деце на хранитељству, односно двоје уколико је реч о деци са инвалидитетом или деци са сметњама у развоју.