Драгана Kилибарда: Центар за породични смештај и усвојење

Почетак рада нове установе социјалне заштите у нашем граду, која ће ове године запослити седам стручних радника, очекује се у наредних неколико месеци, а о њеном значају, функционисању и хранитељству као примарном циљу, разговарали смо са Драганом Kилибардом, в. д. директора Центра за породични смештај и усвојење.

Центар за породични смештај и усвојење у Суботици је основан одлуком Скупштине АП Војводине 20. децембра 2018. године, а како је на прошлонедељној седници Покрајинске владе дата сагласност на Програм рада, Финансијски план и Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, створени су услови за доношење аката неопходних за отпочињање рада ове установе социјалне заштите, која ће бити задужена за Севернобачки, Севернобанатски и Западнобачки управни округ.

Шта за Суботицу значи оснивање Центра за породични смештај и усвојење и која је његова основна делатност?

Значај оснивања Центра се огледа у обезбеђивању и унапређењу заштите деце без родитељског старања и одраслих лица у Војводини, а његовим формирањем биће дат допринос изградњи система квалитета заштите корисника. Сходно томе, основна делатност ове установе је смештај деце без родитељског старања и пружање помоћи хранитељској и усвојитељској породици којој су поверена. Такође, као установи нам је циљ и повећање броја хранитељских породица, те ће делатност Центра бити усмерена и на популарисање и развој хранитељства, учешће у процени опште подобности и припрему породица за хранитељство, формирање регистра базе података о хранитељству, пружање подршке корисницима и хранитељским породицама, организовање обука за професионалаце, хранитеље и усвојитеље и друге делатности.

Kоје услове је још потребно испунити да би Центар и званично почео са стручним делом рада и када он може да се очекује?

У наредном периоду треба да запослимо стручне раднике и реално је за очекивати да са стручним делом рада почнемо за неколико месеци. Адекватан простор смо већ пронашли, који треба да се среди и опреми.

Kолико ће Центар имати запослених и који образовни профили су потребни?

Према Покрајинској уредби о максималном броју запослених за 2019. годину, планирано је седам стручних радника, а систематизацијом је предвиђено да то буде дипломирани правник, дипломирани економиста и пет стручних радника. Стручни радник за обављање посла Саветник за хранитељство треба да има високо образовање одговарајућег академског, односно стручног назива и то социјални радник, психолог, педагог и дефектолог, да је завршио акредитовани програм обуке у складу са прописима којима се уређује област социјалне заштите, да има најмање годину дана радног искуства у установи за децу без родитељског старања и лиценцу за обављање послова. Реализатор едукативног програма такође треба да има високо образовање са истим образовним профилима као и Саветник, само што Реализатор мора да има најмање три, а Супервизор пет година радног искуства и да обавезно имају лиценцу за обављање послова у складу са Законом о социјалној заштити.

Прочитајте цео интервју на сајту Subotica.com