Обука “Сигурним кораком до хранитељства” 23.05.2023.

Дана 23.05.2023. године у просторијама Центра за породични смештај и усвојење одржана радионица “Права детета” у оквиру обуке “Сигурним кораком до хранитељства” за нове кандидате са простора општине Бачка Топола, Кула и Кикинда.