Обука “Сигурним кораком до хранитељства” 15.05.2023.

У просторијама Центра за породични смештај и усвојење дана 15.05.2032. године, успешно је реализована радионица “Права детета” у оквиру обуке “Сигурним кораком до хранитељства” за нове кандидате из општине Суботица и Мали Иђош.