Обука “Сигурним кораком до хранитељства” – 16.10.2023.

Дана 16.10.2023. године одржане су радионице “Животне кризе и обрасци функционисања породице” у оквиру обуке “Сигурним кораком до хранитељства” у просторијама Центра за породични смештај и усвојење Суботица за кандидате из општина Суботица, Мали Иђош и Кикинда, а за кандидате из општина Сомбор, Оџаци, Кула и Апатина, обука је одржана у просторијама Месне заједнице Сомбор.