Панел дискусија “Емпатија кроз призму хранитељства” у оквиру Фестивала менталног здравља

У оквиру Фестивала менталног здравља у просторијама Центра за породични смештај и усвојење Суботица, организована је панел дискусија на тему “Емпатија кроз призму хранитељства”.
Циљ панел дискусије је био да се истакне емпатија као главна покретачка снага и повезница у заједници у настојању да се унапреди брига о менталном здравље деце и младих без родитељског старања.
Модератори панел дискусије су:
Маријана Прћић, мастер социјални радник, супервизор и саветник за хранитељство у Центру за породични смештај и усвојење Суботица.
Панелисти:
Тијана Мијаиловић, дипл. психолог, саветница за хранитељство из Центра за породични смештај и усвојење Суботица, гешталт психотерапеут под супервизијом.
Милка Лазичић Узелац, мастер психолог, гешталт психотерапеут, Психолошки центар “ПроАктива”, Суботица.
Олгица Буљовчић, професор технике и технологије, наставник у ОШ “Јован Микић”, Суботица.
Сузана Халас, хранитељка
На панел дискусији су се разматрала важна питања, која се тичу положаја деце на породичном смештају у друштву и утицају емпатије и укључивања заједнице на унапређење њиховог менталног здравља.
Захваљујемо се свим учесницима на доприносу и присуству.