Састанак стручних радника и директорице Центра за породични смештај и усвојење Суботица са хранитељима из општине Мали Иђош

Након преузимања дела надлежности из области хранитељства од Центра за социјални рад општине Мали Иђош, одржан је први састанак са хранитељима из те општине. На састанку су присуствовали дирекорица Центра за социјални рад општине Мали Иђош, Лана Вујић Коседнар, директотрица Центра за породични смештај и усвојење Суботица, Драгана Килибарда, супервизорке запослене у Центру за социјални рад општине Мали Иђош и Центру за породични смештај и усвојење Суботица, као и саветнице за хранитељство.
Хранитељи су информисани и упућени о надлежностима Центра за породични смештај и усвојење.
Захваљујемо се свим хранитељским породицама на исказаној спремности за подизање нивоа квалитета услуге породичног смештаја у општини Мали Иђош.