Обука “Сигурним кораком до хранитељства” – 12.06.2023.

Дана 12.06.2023. године у просторијама Центра за породични смештај и усвојење Суботица одржана је радионица “Заштита деце од злостављања и занемаривања” у окрвиру обуке “Сигурним кораком до хранитељства” за нове кандидате из општина Суботица и Мали Иђош”.