Обука “Сигурним кораком до хранитељства” 13.06.2023.

Дана 13.06.2023. године у просторијама Центра за породични смештај и усвојење Суботица, одржана је радионица “Породично васпитање” у оквиру обуке “Сигурним кораком до хранитељства” за кандидате из општина Бачка Топола, Кикинда и Кула.