Обука “Сигурним кораком до хранитељства” – 06.06.2023.

Дана 06.06.2023. године у просторијама Центра за породични смештај и усвојење Суботица, одржана је радионица “Континуитет живота детета и његов идентитет” у оквиру обуке “Сигурним кораком до хранитељства” за нове кандидате из општина Бачка Топола, Кикинда и Кула.