Обука “Сигурним кораком до хранитељства” – 06.06.2023.

Дана 05.06.2023. године у просторијама Центра за породични смештај и усвојење Суботица одржана је радионица “Породично васпитање” у оквиу обуке “Сигурним кораком до хранитељства” за нове кандидате из општине Суботица и Мали Иђош.