Вести

Обука “Тренинг за тренере”

Стручни радници запослени у Центру за породични смештај и усвојење Суботица, успешно су завршили 03.12.2023. године обуку “Тренинг за тренере” у оквиру организације Центра за производњу знања и вештина, која се одржава у Новом Саду. Кроз обуку, наши стручни радници унапредили су постојећа знања и вештине предавања и презентовања.

Обука “Тренинг за тренере” Read More »

“Сигурним кораком до хранитељства” 27.11.2023.

Дана 27.11.2023. године, одржане су радионице “Породично васпитање” у оквиру обуке “Сигурним кораком до хранитељства” у просторијама Центра за породични смештај и усвојење Суботица за кандидате из општина Суботица, Мали Иђош и Кикинда, а за кандидате из општина Сомбор, Оџаци, Кула и Апатина, обука је одржана у просторијама Месне заједнице Сомбор.

“Сигурним кораком до хранитељства” 27.11.2023. Read More »

“Сигурним кораком до хранитељства” 20.11.2023.

Дана 20.11.2023. године, одржане су радионице “Животни континуитет детета и његов идентитет” у оквиру обуке “Сигурним кораком до хранитељства” у просторијама Центра за породични смештај и усвојење Суботица за кандидате из општина Суботица, Мали Иђош и Кикинда, а за кандидате из општина Сомбор, Оџаци, Кула и Апатина, обука је одржана у просторијама Месне заједнице Сомбор.

“Сигурним кораком до хранитељства” 20.11.2023. Read More »

Дечија интегративна психотерапија

У просторијама Центра за породични смештај и усвојење Суботица, одржана је трећа психодрамска радионица за децу на породичном смештају у оквиру дечије интегративне психотерапије.Радионицу је организовала и одржала Тамара Коцић – дечији интегративни психотерапеут под супервизијом

Дечија интегративна психотерапија Read More »

Обука “Сигурним кораком до хранитељства” – 13.11.2023.

Дана 13.11.2023. године одржане су радионице “Губици” у оквиру обуке “Сигурним кораком до хранитељства” у просторијама Центра за породични смештај и усвојење Суботица за кандидате из општина Суботица, Мали Иђош и Кикинда, а за кандидате из општина Сомбор, Оџаци, Кула и Апатина, обука је одржана у просторијама Месне заједнице Сомбор.

Обука “Сигурним кораком до хранитељства” – 13.11.2023. Read More »