Обука “Тренинг за тренере”

Стручни радници запослени у Центру за породични смештај и усвојење Суботица, успешно су завршили 03.12.2023. године обуку “Тренинг за тренере” у оквиру организације Центра за производњу знања и вештина, која се одржава у Новом Саду. Кроз обуку, наши стручни радници унапредили су постојећа знања и вештине предавања и презентовања.