Вести

Обука “Подршка деци и младима с трауматским искуствима” за хранитеље из општине Мали Иђош

Дана 27.04.2024. , у Ловћенцу, одржана је обука за хранитеље из општине Мали Иђош под називом “Подршка деци и младима с трауматским искуствима”. Хранитељи су препознали значај ове теме и поделили своја искуства и запажања у групи. Издвојиле су се речи попут: разумевање, брига, емпатија, нормализација и подршка као најбољи одговори на трауму.

Обука “Подршка деци и младима с трауматским искуствима” за хранитеље из општине Мали Иђош Read More »

“Интерни мониторинг и евалуација услуга у систему социјалне заштите”- акредитовани програм обуке

У периоду 21.03 – 22.03.2024. године, део запослених у Центру за породични смештај и усвојење Суботица похађао је акредитовану обуку “Интерни мониторинг и евалуација услуга у систему социјане заштите” у организацији Центра за производњу знања и вештина. Центар за породични смештај и усвојење Суботица настоји да континуирано јача капацитете својих запослених кроз обезбеђивање учешћа на

“Интерни мониторинг и евалуација услуга у систему социјалне заштите”- акредитовани програм обуке Read More »

Реализована обука за хранитеље “Улога хранитеља у социо-емоционалном развоју деце на породичном смештају” у Центру за породични смештај и усвојење Суботица

Саветнице за хранитељство Јелена Бранковић и Неда Филиповић, у периоду од 05.03. – 06.03.2024. ,одржале су обуку у Центру за породични смештај и усвојење Суботица за јачање компетенција хранитеља под називом “Улога хранитеља у социо-емоционалном развоју деце на породичном смештају”.Циљ ове обуке био је да се подстакну хранитељи да прате и подрже социо- емоционални развој

Реализована обука за хранитеље “Улога хранитеља у социо-емоционалном развоју деце на породичном смештају” у Центру за породични смештај и усвојење Суботица Read More »

“Сигурним кораком до хранитељства” 04.12.2023.

Дана 04.12.2023. године, одржане су радионице “Злостављање и занемаривање” у оквиру обуке “Сигурним кораком до хранитељства” у просторијама Центра за породични смештај и усвојење Суботица за кандидате из општина Суботица, Мали Иђош и Кикинда, а за кандидате из општина Сомбор, Оџаци, Кула и Апатина, обука је одржана у просторијама Месне заједнице Сомбор.

“Сигурним кораком до хранитељства” 04.12.2023. Read More »

Обука “Тренинг за тренере”

Стручни радници запослени у Центру за породични смештај и усвојење Суботица, успешно су завршили 03.12.2023. године обуку “Тренинг за тренере” у оквиру организације Центра за производњу знања и вештина, која се одржава у Новом Саду. Кроз обуку, наши стручни радници унапредили су постојећа знања и вештине предавања и презентовања.

Обука “Тренинг за тренере” Read More »