“Сигурним кораком до хранитељства” 04.12.2023.

Дана 04.12.2023. године, одржане су радионице “Злостављање и занемаривање” у оквиру обуке “Сигурним кораком до хранитељства” у просторијама Центра за породични смештај и усвојење Суботица за кандидате из општина Суботица, Мали Иђош и Кикинда, а за кандидате из општина Сомбор, Оџаци, Кула и Апатина, обука је одржана у просторијама Месне заједнице Сомбор.