Дечија интегративна психотерапија

У просторијама Центра за породични смештај и усвојење Суботица, одржана је трећа психодрамска радионица за децу на породичном смештају у оквиру дечије интегративне психотерапије.
Радионицу је организовала и одржала Тамара Коцић – дечији интегративни психотерапеут под супервизијом