“Podrška deci i mladima s traumatskim iskustvima” 

Tokom novembra meseca, naša realizatorka edukativnih programa Tijana Mijailović, održala je obuku “Podrška deci i mladima s traumatskim iskustvima” hraniteljima koje pratimo. Obuka je organizovana u tri termina, a hranitelji su imali priliku da nauče šta je trauma, o efektima traume na razvoj i ponašanje dece, kako pomoći deci s traumatskim iskustvima, kao i da podele sopstvena iskustva i dileme i zapišu svoje priče o malim i velikim pobedama u zajedničkim prevazilaženjima teških iskustava dece i mladih na hraniteljstvu, kao i ponos koji prati ovakve priče.

Zahvaljujemo se hraniteljima na zainteresovanosti, aktivnom učešču i podeljenim iskustvima!