ОБУKЕ У ОKВИРУ ПРОЈЕKТА “РАЗВИЈАЊЕ ХРАНИТЕЉСТВА У АП ВОЈВОДИНИ”

Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад у сарадњи са УНИЦЕФ-ом почео је са реализацијом обука за професионалце и пружаоце услуга у оквиру пројекта “Развијање хранитељства у АП Војводини”.
Програм обуке „Повремени породични смештај“ за професионалце је осмишљен како би се стручни радници из Центара за социјални рад и Центара за породични смештај и усвојење додатно обучили и стекли нова знања о услузи, чиме би допринели развијању исте на територији АП Војводине.
Програм који је намењен хранитељима и родитељима деце са сметњама у развоју, има за циљ упознавање учесника са услугом повременог породичног смештаја и афирмисање будућих пружалаца услуге.
У току октобра и новембра 2019. године планирано је да се реализује 20 обука на територији АП Војводине.