Обука за хранитеље из општине Мали Иђош

У месту Ловћенац је дана 07.11.2023. године за хранитеље из општине Мали Иђош одржана обука “Вођење радне свеске” од стране стручних радника Центра за породичњ смештај и усвојење Суботица, на којима су хранитељи имали прилику да стекну потребне информације и знања о начину и садржају вођења радне свеске током обављања дужности хранитељства, односно вођења бриге, пружања неге, подршке и помоћи деци и младима на породичном смештају.