Интегративна дечија психотерапија

У просторијама Центра за породични смештај и усвојење Суботица, одржана је друга психодрамска радионица за децу на породичном смештају у оквиру дечије интегративне психотерапије.Радионицу је организовала и одржала Тамара Коцић – дечији интегративни психотерапеут под супервизијом