Обука “Сигурним кораком до хранитељства” – 09.05.2023.

Дана 09.05.2023. године у просторијама Центра за породични смештај и усвојење Суботица реализована је радионица “Животне кризе и обрасци фунцкионисања породице” у оквиру обуке “Сигурним кораком до хранитељства” за кандидате са територије општина Бачка Топола, Кикинда и Кула.