Обука “Сигурним кораком до хранитељства” – 08.05.2023.

У просторијама Центра за породични смештај и усвојење Суботица, успешно је реализована радионица “Потребе и развој детета” у оквиру обуке “Сигурним кораком до хранитељства” за нове кандидате са територије општине Суботица и Мали Иђош.