Едукација “Улоге и одговорности ЦСР и ЦПСУ у организовању заштите деце и младих на хранитељству”

Била нам је част и задовољство да у сарадњи са Покрајинским заводом за социјалну заштиту организујемо едукацију на тему “Улоге и одговорности Центра за социјални рад и Центра за породични смештај у организовању заштите деце и младих на хранитељству”. Едукација је рализована дана 26.09.2023. године у просторијама Центра за породични смештај и усвојење Суботица. Едукацији су присуствовали стручн радници запослени у Центрима за социјални рад града Суботице, Мали Иђош, Врбас и Бачка Топола, као и стручни радници запослени у Центру за породични смештај и усвојење Суботица.