Обука “Вођење радне свеске”

У просторијама Центра за породични смештај и усвојење Суботица дана 27.04. и 28.04. од стране саветника за хранитељство одржана су укупно 4 термина обуке “Вођење радне свеске”, на којима су хранитељи имали прилику да стекну потребне информације и знања о начину и садржају вођења радне свеске током обављања дужности хранитељства, односно вођења бриге, пружања неге, подршке и помоћи деци и младима на породичном смештају.