Обука “Сигурним кораком до хранитељства”

Успешно је завршена обука за потенцијалне хранитеље “Сигурним кораком до хранитељства” која се одржавала од стране стручних радника Центра за породични смештај и усвојење Суботица у просторијама ЦСР Сента и Центра за породични смештај и усвојење Суботица у периоду од 17.10.2022. до 12.12.2022. године. Полазници су кроз обуку имали прилику да стекну потребна знања, вештине и компетенције бављења хранитељством.