Specijalizovano i urgentno hraniteljstvo

U ponedeljak, 18. oktobra 2021. godine Centar za porodični smeštaj i usvojenje Subotica organizovao je dve obuke za hranitelje na teme “Specijalizovano hraniteljstvo” i “Urgentno hraniteljstvo”. Obuke su održali predavači iz Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, Vesna Aničić i Aleksandra Stepanov. Prema Pravilniku o hraniteljstvu, postoje četiri vrste hraniteljstva: standardno, specijalizovano, urgentno […]

Specijalizovano i urgentno hraniteljstvo Read More »