Дечија интегративна психотерапија

У просторијама Центра за породични смештај и усвојење Суботица, одржана је трећа психодрамска радионица за децу на породичном смештају у оквиру дечије интегративне психотерапије.Радионицу је организовала и одржала Тамара Коцић – дечији интегративни психотерапеут под супервизијом

Дечија интегративна психотерапија Read More »

Обука “Сигурним кораком до хранитељства” – 13.11.2023.

Дана 13.11.2023. године одржане су радионице “Губици” у оквиру обуке “Сигурним кораком до хранитељства” у просторијама Центра за породични смештај и усвојење Суботица за кандидате из општина Суботица, Мали Иђош и Кикинда, а за кандидате из општина Сомбор, Оџаци, Кула и Апатина, обука је одржана у просторијама Месне заједнице Сомбор.

Обука “Сигурним кораком до хранитељства” – 13.11.2023. Read More »

Обука за хранитеље из општине Мали Иђош

У месту Ловћенац је дана 07.11.2023. године за хранитеље из општине Мали Иђош одржана обука “Вођење радне свеске” од стране стручних радника Центра за породичњ смештај и усвојење Суботица, на којима су хранитељи имали прилику да стекну потребне информације и знања о начину и садржају вођења радне свеске током обављања дужности хранитељства, односно вођења бриге,

Обука за хранитеље из општине Мали Иђош Read More »

Интегративна дечија психотерапија

У просторијама Центра за породични смештај и усвојење Суботица, одржана је друга психодрамска радионица за децу на породичном смештају у оквиру дечије интегративне психотерапије.Радионицу је организовала и одржала Тамара Коцић – дечији интегративни психотерапеут под супервизијом

Интегративна дечија психотерапија Read More »

Емпатија кроз призму хранитељства

У оквиру активности Центра за породични смештај и усвојење Суботица на овогодишњем Фестивалу менталног здравља, деца и млади на породичном смештају су кроз речи и цртеже исказали своје мишљење о емпатији и хранитељству. Неке од радова смо изложили у нашој установи.

Емпатија кроз призму хранитељства Read More »